Chorągiew batalionu artylerii 1 Legii Polskiej

Tworzone u boku Republiki Francuskiej Legiony Polskie we Włoszech otrzymały mundury i oporządzenie nawiązujące do wzorów przedrozbiorowych. W dużej mierze opierano się również na wzorach francuskich. Jednym z przykładów tego mogą być chorągwie jakie otrzymały bataliony piechoty i artylerii legionowej. Miały one formę czworokąta o dużych rozmiarach. Wykonywano je z niebieskiej tkaniny jedwabnej na której wymalowane zostały odpowiednie dekoracje. Na ośmioramiennej białej gwieździe ozdobionej w rogach karmazynowym rombami znajduje się kogut galijski – symbol Francji – siedzący na skrzyżowanych strzelających lufach armatnich. Dookoła biegną dwie wstęgi na których umieszczono napisy „RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” i „BATAILLON D’ARTILLERIE” (czyli „Republika Francuska, batalion artylerii”). Po drugiej stronie wokół tego samego godła można odczytać „RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” i „PREMIÈRE LÉGION” POLONAISE” ( „Republika Francuska, Pierwsza Legia Polska”). Chorągwie tę wykonano wraz z innymi w 1800 roku. Po zakończeniu epopei legionowej znalazła się w kraju, przywieziona zapewne przez ich dowódcę, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie przechowywana była w Warszawie w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po upadku powstania listopadowego została zagrabiona przez Rosjan, w wyniku czego chorągiew w raz z innymi trofeami umieszczono na Kremlu, w Orużejnoj Pałacie. Na mocy traktatu ryskiego zwrócona została Polsce w 1923 r.
Wymiary: 150 cm x 150 cm.

Marcin Ochman

Skip to content