Bagnet niemiecki wz.1898/05 z usuniętą piłą na grzbiecie i wybitymi oznaczeniami polskimi, do karabinu Mauser wz.1898

Głownia dł. 368 mm, szer. u nasady 26 mm, jednosieczna, rozszerzająca się ku sztychowi, z obustronnym zbroczem. Pióro obosieczne, sztych decentryczny, przygrzbietowy. Na progu głowni po stronie wewnętrznej wybita marka wytwórni broni: „Deutsche Maschinenfabrik” i „A.G. / Duisburg”. Z grzbietu głowni usunięta piła – pozostało niewielkie wklęśnięcie po zeszlifowaniu. Na grzbiecie głowni, pod jelcem wybite częściowo nieczytelne oznaczenia: „W” pod koroną // „16” [rok produkcji]. Jelec stalowy, po stronie grzbietowej z niewielkim owalnym wycięciem na lufę, po stronie ostrza ramię opuszczone w kierunku głowicy, zakończone spłaszczoną w pionie kulką. Na zewnętrznej krawędzi jelca wybity polski numer inwentarzowy – „61289” (?) i cyfra „8” odwrócona o 90 stopni od numeru inwentarzowego. Głowica stalowa. Koniec głowicy esowato wycięty. Dziób głowicy skierowany do przodu. W grzbiecie głowicy frezowany rowek dł. 42 mm. W głowicy umieszczony zatrzask, którego płaska stopka znajduje się po stronie wewnętrznej, a okrągła główka – po stronie zewnętrznej. Pod okrągłą główką zatrzasku wybita polska sygnatura „W.Z.98.”. Okładziny uchwytu rękojeści późniejsze, prawdopodobnie dorobione w polskiej zbrojowni podczas remontu bagnetu, drewniane, przymocowane do trzpienia dwiema stalowymi śrubami o płaskich główkach z rowkami do klucza po stronie wewnętrznej i okrągłej nakrętce z rowkiem do klucza po stronie zewnętrznej. W okładzinach rękojeści, przy jelcu, podłużny mały otwór na wycior. W czasie remontu bagnetu usunięto z grzbietu rękojeści listwę przeciwogniową. Pochwa dł. 386 mm, z blachy stalowej, pokryta lakierem koloru oliwkowo zielonego. Ujście pochwy z niewielkim kołnierzem przymocowanym śrubą do przedniej ściany pochwy. Przedłużeniem kołnierza wewnątrz pochwy jest dławik, który zapobiega wysunięciu się bagnetu z pochwy. Na przedniej ścianie pochwy, poniżej śruby, zaczep do żabki. Zaczep kształtu migdałowego, zdobiony dwiema poziomymi rytowanymi liniami w górnej części. Zaczep umieszczony na okrągłej w przekroju nóżce na owalne podkładce (16 x 13 mm). Pochwa zakończona spłaszczoną kulką. Żabka polska wz.1923 do bagnetu niemieckiego wz.1898/05. Jest to dokładna kopia żabki niemieckiej dla tego typu bagnetu. Żabka wykonana z pasa brązowej skóry, złożonego podwójnie. Pas zszyty wzdłuż brzegów szwami krawędziowymi i szwem osiowym dzielącym się na dwa szwy boczne. Szwy mocujące kieszonkę (pochewkę) wzmocnione są 4 stalowymi nitami na podkładkach. Kieszonka posiada owalny otwór na zaczep pochwy. Na tylnej stronie żabki odciśnięte oznaczenia: „MVIII” i rok produkcji „1928” (?).

Bagnety z piłą były zakazane przez Konwencję Haską z 1907 roku, podpisaną również przez Cesarstwo Niemieckie. W 1918 roku cesarskie Ministerstwo Wojny nakazało usunięcie piły z bagnetów, gdyż w coraz częstszych meldunkach pojawiały się informacje o nie braniu przez Francuzów jeńców niemieckich do niewoli, którzy posiadali takowe bagnety. Po I wojnie światowej bagnety wz.98/05 były użytkowane przez Wojsko Polskie. Pochodziły one z magazynów niemieckich. Na głowicy rękojeści wybijano polskie oznaczenie „WZ.98”.

Piotr Dąbrowski

Skip to content