Uroczystość upamiętniająca 89. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 11 maja br., odbyła się uroczystość upamiętniająca 89. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 54. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa oraz 80. rocznicę Bitwy o Monte Cassino.

Organizatorem uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podczas uroczystości kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli licznie przybyli przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, przedstawiciele duchowieństwa a także delegacja pracowników Muzeum Wojska Polskiego wraz z Panią Wicedyrektor Magdaleną Rochnowską.

Przybyłe delegacje udały się również pod pomnik jednego z ojców naszej niepodległości a także założyciela Muzeum Wojska w 1920 r., Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd Naczelnikowi Państwa Polskiego.

Fot. A. Uriasz / MWP

Skip to content