8 maja 2024 r. Narodowy Dzień Zwycięstwa na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

8 maja w Narodowy Dzień Zwycięstwa na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej.

Organizatorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W trakcie uroczystości rocznicowej odczytano apel pamięci, a przed Grobem Nieznanego Żołnierza hołd polskim żołnierzom i obywatelom, którzy stracili życie podczas największego konfliktu zbrojnego w historii świata złożyli licznie przybyli przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, przedstawiciele duchowieństwa a także delegacja pracowników Muzeum Wojska Polskiego. Dyrektor Muzeum prof. dr hab. Bogusław Pacek wziął udział w składaniu wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

8 maja w Berlinie, w kwaterze marsz. Gieorgija Żukowa, w obecności przedstawicieli trzech mocarstw sojuszniczych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Dzień wcześniej w Reims, w kwaterze głównej gen. Dwighta Davida Eisenhowera, kapitulację na froncie zachodnim podpisał gen. płk. Alfred Jodl. Zakończył się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, w którym zginęło 33 mln ludzi. Nie podpisano jednak żadnego układu pokojowego. Granice państw europejskich ustaliła tzw. „Wielka Trójka” na konferencji w Poczdamie w lipcu 1945 r. Skutkiem wojny był podział polityczny Europy i świata na dwa wrogie sobie obozy: komunistyczny, zdominowany przez ZSRR oraz demokratyczny, pod przywództwem USA. Za „Żelazną Kurtyną” znalazła się również Polska. Rocznicę zakończenia II wojny światowej w ZSRR i w „bloku komunistycznym” (w Rosji do dzisiaj) obchodzono dzień później niż na Zachodzie; ze względu na różnicę czasu w chwili podpisywania kapitulacji w Moskwie był już 9 maja.

 

 

 

Skip to content