Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Przekazanie insygniów honorowych

Wczoraj w Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej miało miejsce uroczyste przekazanie do zbiorów insygniów honorowych – buzdyganów: z orłem Wojsk Lądowych, z orłem Sił Powietrznych, z orłem Marynarki Wojennej, z orłem Wojsk Specjalnych oraz z orłem Wojsk Obrony Terytorialnej.
Ponadto do zbiorów przekazana została także odznaka honorowa Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z legitymacją, odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz OT” wraz z legitymacją, kordzik honorowy SZ RP z orłem Wojsk Obrony Terytorialnej i proporzec „Przodujący Pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej”.
Na ręce dyrektora Muzeum Pawła Żurkowskiego obiekty te przekazał kmdr por. Piotr Grzyb, szef Wydziału Centralnej Ewidencji i Dystrybucji.
Fot. A. Uriasz / MWP

Skip to content