Zdobycie Pasłęka.

W trakcie ”wojny-pruskiej” pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim wojska hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja, po dwóch tygodniach oblężenia i ostrzału z dział burzących, zajęły miasto oraz zamek w Pasłęku. Dowódcy krzyżaccy Georg Witramsdorf i Philipp Greussing podpisali akt kapitulacji; 300 zaciężnych żołnierzy krzyżackich trafiło do polskiej niewoli. Władzę nad zdobytym miastem i zamkiem oddano w ręce nowego starosty, podkomorzego pomorskiego Achacego Czemy.

Skip to content