Ofertę daru lub sprzedaży nowego obiektu dla muzeum można składać:

– osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym (261 879 635; 261 846 347) lub e-mailowym (pozyskiwanie@muzeumwp.pl), w Dziale Pozyskiwania Zbiorów (Aleje Jerozolimskie 3, w godzinach 8.00-15.00)

– korespondencyjne na adres pocztowy muzeum (Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa) lub e-mailem (pozyskiwanie@muzeumwp.pl). Prosimy o dołączenie pliku ze zdjęciem przedmiotu i wykazem obiektów.

Przy składaniu oferty mile widziane są informację dodatkowe dotyczące obiektów (pochodzenie, historia itp., personalia dotyczące obiektu, o ile są znane).

Oferty sprzedaży obiektów rozpatrywane są w trakcie okresowych spotkań Komisji Kwalifikacji Wyceny i Zakupów Muzealiów.

Muzeum Wojska Polskiego informuję, że nie wszystkie przedmioty, które zostaną przedłożone w ofercie zakupu lub daru będą zakwalifikowane przez Komisję do zbiorów.

Zbiory Muzeum Wojska Polskiego liczące ok. 300 tys. zabytków gromadzone były w ciągu 103 lat istnienia i działalności instytucji . Duża ich część to dary, ofiarowane Muzeum przez osoby prywatne.

Muzeum poprzez swoje wystawy i działania edukacyjne kształtuje uczucia patriotyczne i przekazuje wiedzę historyczną  społeczeństwu. Mamy nadzieję, że najświętsze rodzinne pamiątki i historyczne zabytki nadal będą wzbogacały „świątynie chwały oręża polskiego”.

Skip to content