W Warszawie utworzono prowizoryczny rząd powstańczy – Radę Zastępczą Tymczasową.

W Warszawie utworzono prowizoryczny rząd powstańczy – Radę Zastępczą Tymczasową.

Skip to content