Śmierć księcia Mieszka I

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Dokończył on proces jednoczenia ziem położonych między Odrą a Bugiem, zapoczątkowany przez swego ojca Siemomysła. W 966 r. Mieszko przyjął chrzest w obrządku łacińskim za pośrednictwem Czech, dzięki czemu Polska weszła w skład wspólnoty chrześcijańskiej Europy. Pod koniec panowania, powierzył swoje państwo pod opiekę papieską dokumentem „Dagome iudex”, który jednocześnie opisywał granice państwa polskiego w końcu X w. Książę Mieszko podczas swego panowania prowadził zwycięskie wojny z Czechami, Słowianami Połabskimi i margrabią Łużyc – Hodonem, którego pokonał w bitwie pod Cedynią w 972 r. Pierwszy chrześcijański książę Polski został pochowany w katedrze w Poznaniu. Rządy po Mieszku objął jego pierworodny syn Bolesław I Chrobry.

Skip to content