Sąd wojenny w Warszawie skazał na śmierć Stefana Okrzeję, działacza niepodległościowego i członka PPS, który został pojmany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na Pradze. Podjętą tego samego dnia przez bojowców PPS próbę odbicia towarzysza

Sąd wojenny w Warszawie skazał na śmierć Stefana Okrzeję, działacza niepodległościowego i członka PPS, który został pojmany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na Pradze. Podjętą tego samego dnia przez bojowców PPS próbę odbicia towarzysza partyjnego udaremniły działania prowokatorów. Stefan Okrzeja został powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. 

Skip to content