Przybycie Mierosławskiego do Poznania.

Zwolniony z więzienia w Moabicie w Berlinie w czasie Wiosny Ludów w Niemczech, Ludwik Mierosławski przybył do Poznania. Stanął on na czele Wydziału Wojennego Komitetu Narodowego, który rozpoczął organizację wojska wielkopolskiego. 11 kwietnia pruski gen. Wilhelm Willisen zmusił władze wielkopolskie, w umowie zawartej w Jarosławcu, do ograniczenia liczebności oddziałów polskich, formowanych odtąd w czterech obozach. Dwa dni później, 13 kwietnia, Ludwik Mierosławski został mianowany „inspektorem obozów polskich”. Na czele zorganizowanych w kwietniu 1848 r. oddziałów gen. Mierosławski bronił Wielkopolski przed pruskimi oddziałami gen. Friedricha Colomba.

Skip to content