Początek akcji Wisła skierowanej przeciwko Ukraińcom i Łemkom zamieszkującym południowo-wschodnie tereny Polski przy granicy z ZSRR i Czechosłowacją. Operacja miała na celu pozbawienie Ukraińskiej Armii Powstańczej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

Początek akcji Wisła skierowanej przeciwko Ukraińcom i Łemkom zamieszkującym południowo-wschodnie tereny Polski przy granicy z ZSRR i Czechosłowacją. Operacja miała na celu pozbawienie Ukraińskiej Armii Powstańczej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pomocy miejscowej ludności ukraińskiej. Łemków, Bojków i Dolinan wysiedlono z rodzinnych stron i przesiedlono ją głównie na tzw. Ziemie Odzyskane.

Skip to content