Król Zygmunt I Stary przybył wraz z wojskiem do Gdańska w celu rozsądzenia sporów wewnętrznych i stłumienia rozruchów religijno-społecznych. W noc z 15 na 16 kwietnia grupa radykalnych Gdańszczan wyznających luteranizm miała dokonać zamachu na króla, któr

Król Zygmunt I Stary przybył wraz z wojskiem do Gdańska w celu rozsądzenia sporów wewnętrznych i stłumienia rozruchów religijno-społecznych. W noc z 15 na 16 kwietnia grupa radykalnych Gdańszczan wyznających luteranizm miała dokonać zamachu na króla, który wcześniej wydał edykty przeciw luteranom. Spisek został wykryty i udaremniony.

Skip to content