1. Armia Wojska Poskiejgo została podporządkowana dowódcy 1. Frontu Białoruskiego gen. Konstantemu Rokossowskiemu.

1. Armia Wojska Poskiejgo została podporządkowana dowódcy 1. Frontu Białoruskiego gen. Konstantemu Rokossowskiemu.

Skip to content