Uroczyste przekazanie odznaki pamiątkowej 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Stanisława Taczaka

27 lutego w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawskiej Cytadeli miało miejsce uroczyste przekazanie odznaki pamiątkowej 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Stanisława Taczaka.

Wraz z nią przekazano oznakę rozpoznawczą w wersji wyjściowej i polowej, a także symbolikę noszoną przed wprowadzaniem jednolitych oznak dla wszystkich BOT.

Odznaka Pamiątkowa 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej została nadana Decyzją nr 11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2019 roku, nawiązuje do symboliki używanej przez Powstańców Wielkopolskich i Wojska Wielkopolskie. Inspiracją do kształtu odznaki była kokarda powstańcza i krzyż maltański znany z odznak oddziałów wywodzących się z Wojsk Wielkopolskich stacjonujących w okresie II Rzeczypospolitej na terenie Wielkopolskiego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. Odznaka o wymiarach 4,5 × 4,5 cm ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach pokrytych granatową emalią ze srebrzystym obrzeżem. Granat ma odniesienie do tradycyjnej barwy piechoty polskiej. Na środek krzyża nałożona jest tarcza z herbem województwa wielkopolskiego. Pośrodku dolnego ramienia widnieje liczba 12 – numer Brygady. Promieniście z pomiędzy ramion krzyża wychodzą cztery srebrne rozetki wielkopolskie o fakturze sznurka, w kolorze starego srebra. Wzorowane na rozetkach – oznace wyróżniającej Wojsk Wielkopolskich. Całość jest nałożona na srebrzystą, biało czerwoną kokardę powstańczą.

Odznakę zaprojektowano w 2018 roku przez zespół: generał Rafał Miernik ówczesny Dowódca 12 WBOT, płk dr hab. Juliusz S. Tym z Akademii Sztuki Wojennej, kpt. Mikołaj Klorek, Tadeusz Jeziorowski (członek komisji historycznej przy MSWiA), oraz Panowie Krzysztof  Kłoskowski i Damian Kołodziej z wielkopolskiej firmy Hero Collection. Wykonanie zostało powierzono Pracowni Andrzeja Panasiuka w Warszawie.

Fot. A. Uriasz / MWP

 

Skip to content