Nowy Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne przywitanie z pracownikami Muzeum nowo powołanego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.
Zgodnie z decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza nowym dyrektorem MWP został generał dywizji w stanie spoczynku, prof. doktor habilitowany Bogusław Pacek. Wręczenia nominacji dokonał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Stanisław Wziątek.
Dotychczasowy dyrektor Paweł Żurkowski pozostanie w kierownictwie Muzeum jako zastępca nowego dyrektora zgodnie z wnioskiem gen. Packa. zaakceptowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej.

Fot. A. Uriasz

 

Skip to content