Został schwytany przez władze rosyjskie działacz powstania styczniowego Karol Majewski. Był on m.in. latem 1863 r. prezesem Rządu Narodowego – kierownictwa sił powstańczych.

Został schwytany przez władze rosyjskie działacz powstania styczniowego Karol Majewski. Był on m.in. latem 1863 r. prezesem Rządu Narodowego – kierownictwa sił powstańczych.

Skip to content