Zawarcie rozejmu w Dywilinie pomiędzy Rzeczypospolitą a Rosją na czternaście i pół roku.

Zawarcie rozejmu w Dywilinie pomiędzy Rzeczypospolitą a Rosją na czternaście i pół roku. Kończył on wojnę toczącą się w latach 1609-1619. Na mocy porozumienia Rzeczypospolita zyskała Siewierszczyznę, Czernihowszczyznę oraz Smoleńszczyznę, osiągając tym samym największy zasięg terytorialny w swojej historii. Wazowie polscy zrezygnowali z tronu carskiego, ale używali tytułu cara moskiewskiego.

Skip to content