Zawarcie rozejmu w czasie „wojny pruskiej” między Polską a zakonem krzyżackim. W czasie rozejmu rozpoczęto w Toruniu rokowania pokojowe między królem Zygmuntem I Starym a wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem. Choć rozejm przedłużono do 4

Zawarcie rozejmu w czasie „wojny pruskiej” między Polską a zakonem krzyżackim. W czasie rozejmu rozpoczęto w Toruniu rokowania pokojowe między królem Zygmuntem I Starym a wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem. Choć rozejm przedłużono do 4 lipca, negocjacje nie przyniosły rezultatu i działania wojenne zostały wznowione.

Skip to content