Zawarcie przymierza pomiędzy Wielkim Księstwem Moskiewskim a Zakonem Krzyżackim, skierowanego przeciw państwu polsko-litewskiemu. Układ podpisano w Moskwie za pośrednictwem Dytrycha von Schönberga, doradcy wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna. Wielki

Zawarcie przymierza pomiędzy Wielkim Księstwem Moskiewskim a Zakonem Krzyżackim, skierowanego przeciw państwu polsko-litewskiemu. Układ podpisano w Moskwie za pośrednictwem Dytrycha von Schönberga, doradcy wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna. Wielki książę moskiewski Wasyl III zobowiązał się w nim wspomóc finansowo Albrechta w przypadku jego wojny z królem Polski Zygmuntem I Starym.

Skip to content