Zawarcie między Rosją a Prusami traktatu sankcjonującego II rozbiór Polski.

Zawarcie między Rosją a Prusami traktatu sankcjonującego II rozbiór Polski.

Skip to content