Zatknięcie flagi polskiej na Dworze Artusa w Gdańsku.

Oddziały niemieckiej Grupy Armii „Weichsel” zostały osaczone przez jednostki II Frontu Białoruskiego w rejonie Gdańska, Gdyni i Sopotu. W walkach o Gdańsk brali udział żołnierze polskiej 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, wchodzącej w skład 8. Korpusu Zmechanizowanego Armii Czerwonej. W trakcie ciężkich walk o Gdańsk, trwających od 22 marca, 90 % zabudowy miasta uległo zniszczeniu. Wkraczająca Armia Czerwona dopuściła się, już po zakończeniu walk, szeregu zbrodni i bestialstw na miejscowej, w większości niemieckiej ludności cywilnej. Splądrowano i zniszczono szereg zabytkowych obiektów, które ocalały w czasie działań zbrojnych. Zatknięcie flagi polskiej na jednym z najważniejszych budynków miasta było aktem symbolicznym podkreślającym klęskę Niemiec. Gdańsk, który stał się narzędziem propagandy III Rzeszy, podkreślającej jego niemiecka tożsamość, teraz znalazło się granicach Polski.

Skip to content