Założenie Ligi Obrony Kraju – masowego ruchu paramilitarnego w Polsce

Powstała Liga Obrony Kraju. Była ona stowarzyszeniem paramilitarnym i patriotycznym o charakterze masowym – skupiała około 2 mln członków.

Skip to content