Zakon krzyżacki w porozumieniu z litewskim księciem Świdrygiełłą wypowiedział wojnę królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle. Wielki mistrz Paul von Rusdorf wystawił w Malborku dokument stanowiący oficjalny akt wypowiedzenia wojny. Motywem rozpoczęcia d

Zakon krzyżacki w porozumieniu z litewskim księciem Świdrygiełłą wypowiedział wojnę królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle. Wielki mistrz Paul von Rusdorf wystawił w Malborku dokument stanowiący oficjalny akt wypowiedzenia wojny. Motywem rozpoczęcia działań zbrojnych było w świetle dokumentu niedotrzymanie przez króla traktatu mełneńskiego oraz intrygi Władysława Jagiełły ze Świdrygiełłą skierowane przeciw Zakonowi. Tego samego dnia niektórzy zaciężni rotmistrze krzyżaccy wysłali polskiemu królowi listy wypowiednie. Oskarżali w nich Jagiełłę o dążenie do zniszczenia Zakonu, będącego „tarczą pokojową całego świętego chrześcijaństwa”. Dokument wielkiego mistrza wypowiadający wojnę Jagielle został dostarczony do zamku dybowskiego 26 sierpnia. Dwa dni później trzy grupy wojsk zakonnych najechały w północne ziemie Polski.

Skip to content