Zaciężny dowódca krzyżacki Bernard Szumborski z pomocą mieszczan zajął miasto Malbork. W polskich rękach pozostał jednak nadal zamek malborski obsadzony przez załogę starosty Oldrzycha Czerwonki.

Zaciężny dowódca krzyżacki Bernard Szumborski z pomocą mieszczan zajął miasto Malbork. W polskich rękach pozostał jednak nadal zamek malborski obsadzony przez załogę starosty Oldrzycha Czerwonki.

Skip to content