Wydanie instrukcji o powołaniu w kraju dwóch komend ZWZ, osobno dla okupacji niemieckiej (kierowanej przez płk. Stefana Roweckiego) oraz sowieckiej (kierowanej przez gen. bryg. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego).

Wydanie instrukcji o powołaniu w kraju dwóch komend ZWZ, osobno dla okupacji niemieckiej (kierowanej przez płk. Stefana Roweckiego) oraz sowieckiej (kierowanej przez gen. bryg. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego).

Skip to content