Wybuch powstania styczniowego.

Wybuch Powstania Styczniowego. W Manifeście proklamowano przeformowanie się Komitetu Centralnego Narodowego w Tymczasowy Rząd Narodowy. Ogłoszono powszechne uwłaszczenie chłopów. Powstańcy podjęli nieudane próby opanowania m.in.: Płocka, Radomska, Szydłowca, Lubartowa, Białej oraz tzw. trójkąta granicznego, czyli południowej części województwa krakowskiego przylegającej do granicy pruskiej i austriackiej. Zawiązały się niewielkie lokalne oddziały partyzanckie na prowincji. Zniszczono połączenia kolejowe i telegraficzne z Warszawą. Faktyczne kierownictwo powstania w pierwszych jego dniach spoczęło, wobec nieobecności członków Tymczasowego Rządu Narodowego, w rękach konspiracyjnego Naczelnika Warszawy Stefana Bobrowskiego.

Skip to content