Wojska turecko-tatarskie pod dowództwem Kapłan-paszy odstąpiły od oblężenia Lwowa w zamian za okup. Garnizonem polskim dowodził pułkownik Jan Elisz Łącki.

Wojska turecko-tatarskie pod dowództwem Kapłan-paszy odstąpiły od oblężenia Lwowa w zamian za okup. Garnizonem polskim dowodził pułkownik Jan Elisz Łącki.

Skip to content