Władze ZSRR wyraziły zgodę na utworzenie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jej pierwszym dowódcą został gen. bryg. Zygmunt Berling. Dywizję formowano w obozie w Sielcach nad Oką. Jednostak przeszła chrzest bojowy w bitwie pod Lenino w dniach 12

Władze ZSRR wyraziły zgodę na utworzenie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jej pierwszym dowódcą został gen. bryg. Zygmunt Berling. Dywizję formowano w obozie w Sielcach nad Oką. Jednostak przeszła chrzest bojowy w bitwie pod Lenino w dniach 12-13 października 1943 r.

Skip to content