Władze austriackie, w związku z trwającym powstaniem styczniowym w zaborze rosyjskim, ogłosiły stan oblężenia w Galicji.

Władze austriackie, w związku z trwającym powstaniem styczniowym w zaborze rosyjskim, ogłosiły stan oblężenia w Galicji. W efekcie zarządzenia pomoc dla chylącego się ku upadkowi powstania z zaboru austriackiego stała się niemożliwa.

Skip to content