We Lwowie został płk inż. Jerzy Dobrowolski, komendant konspiracyjnej Polskiej Organizacji Walki o Wolność.

We Lwowie został płk inż. Jerzy Dobrowolski, komendant konspiracyjnej Polskiej Organizacji Walki o Wolność, aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD.

Skip to content