W zasadzce żandarmerii rosyjskiej pod Borzyminem (k. Rypina) został schwytany powracający z Warszawy generał Zygmunt Padlewski, Naczelnik Warszawy, dowódca wojsk powstańczych w Płockiem.

W zasadzce żandarmerii rosyjskiej pod Borzyminem (k. Rypina) został schwytany powracający z Warszawy generał Zygmunt Padlewski, Naczelnik Warszawy, dowódca wojsk powstańczych w Płockiem.

Skip to content