W wyniku scalenia Kierownictwa Walki Konspiracyjnej i Kierownictwa Walki Cywilnej powstało Kierownictwo Walki Podziemnej. KWP miało za zadanie koordynację wszelkich działań zbrojnych Armii Krajowej oraz rozpowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wied

W wyniku scalenia Kierownictwa Walki Konspiracyjnej i Kierownictwa Walki Cywilnej powstało Kierownictwo Walki Podziemnej. KWP miało za zadanie koordynację wszelkich działań zbrojnych Armii Krajowej oraz rozpowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy na temat zasad walki cywilnej.

Skip to content