W wyniku najazdu szwedzkiego oraz poddawania się szlachty koronnej i litewskiej królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, król Polski Jan II Kazimierz opuścił granice Rzeczypospolitej.

W wyniku najazdu szwedzkiego oraz poddawania się szlachty koronnej i litewskiej królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, król Polski Jan II Kazimierz opuścił granice Rzeczypospolitej.

Skip to content