W Witkowicach Związek Odwetu przeprowadził akcję dywersyjną w hucie żelaza. Wysadzono w powietrze przewody gazowe pieców hutniczych.

W Witkowicach Związek Odwetu przeprowadził akcję dywersyjną w hucie żelaza. Wysadzono w powietrze przewody gazowe pieców hutniczych.

Skip to content