W Wilnie Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie został stracony przez Rosjan.

W Wilnie Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie został stracony przez Rosjan. Rosjanie schwytali go 10 lutego, w wyniku zdrady jednego z żołnierzy powstańczych.

Skip to content