W Warszawie został pochowany gen. Karol Świerczewski. Weteran wojny domowej w Hiszpanii, w trakcie której dowodził Brygadami Międzynarodowymi, walczącymi po stronie lewicowego rządu. W Armii Czerwonej miał stopień generała pułkownika; w Wojsku Polskim jak

W Warszawie został pochowany gen. Karol Świerczewski. Weteran wojny domowej w Hiszpanii, w trakcie której dowodził Brygadami Międzynarodowymi, walczącymi po stronie lewicowego rządu. W Armii Czerwonej miał stopień generała pułkownika; w Wojsku Polskim jako dowódcy II Armii Wojska Polskiego nadano mu stopień generała broni. Poległ w walce z bojowcami UPA pod Bolimowem w Bieszczadach.

Skip to content