W trakcie kampanii wrześniowej, Naczelny Wódz, marsz. Edward Rydz-Śmigły podjął decyzję o przeniesieniu swojej kwatery głównej z Warszawy do Brześcia nad Bugiem.

W trakcie kampanii wrześniowej, Naczelny Wódz, marsz. Edward Rydz-Śmigły podjął decyzję o przeniesieniu swojej kwatery głównej z Warszawy do Brześcia nad Bugiem.

Skip to content