W starciu pod Borzęcinem został zaatakowany z zasadzki nieliczny oddział jazdy powstańczej płk. Teodora Cieszkowskiego ps. Ćwieka, absolwenta Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo.

W starciu pod Borzęcinem został zaatakowany z zasadzki nieliczny oddział jazdy powstańczej płk. Teodora Cieszkowskiego ps. Ćwieka, absolwenta Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo. Wielokrotnie silniejszy oddział kawalerii rosyjskiej rozbił powstańców. Ranny dowódca  został dobity przez Rosjan.

Skip to content