W Krakowie podpisany został sojusz zaczepno-obronny pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą a elektorem brandenburskim Fryderykiem I Hohenzollernem. Był on skierowany głównie przeciw zakonowi krzyżackiemu, ale również przeciw królowi węgierskiemu,

W Krakowie podpisany został sojusz zaczepno-obronny pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą a elektorem brandenburskim Fryderykiem I Hohenzollernem. Był on skierowany głównie przeciw zakonowi krzyżackiemu, ale również przeciw królowi węgierskiemu, rzymskiemu i czeskiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu. W świetle układu sojuszniczego niepełnoletni wówczas syn elektora, margrabia Fryderyk miał poślubić córkę Jagiełły – Jadwigę. W przypadku gdyby król nie doczekał się męskiego potomka miał po nim oddziedziczyć tron.

Skip to content