W Knyszynie zmarł król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Zygmunt II August. Został pochowany w katedrze na Wawelu. Był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów. Ukronowaniem jego panowania było scalenie poprzez unię lubelską Wielkiego Księstwa Litewskiego i

W Knyszynie zmarł król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Zygmunt II August. Został pochowany w katedrze na Wawelu. Był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów. Ukronowaniem jego panowania było scalenie poprzez unię lubelską Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Jego śmierć otworzyła epokę królów elekcyjnych, wybieranych w wolnej elekcji przez ogół szlachty. Pierwszym z nich był pochodzący z Francji Henryk Walezy.

Skip to content