W czasie Wiosny Ludów pod Odolanowem powstańczych wojska wielkopolskich stoczyły zwycięską potyczkę z oddziałami pruskimi.

W czasie Wiosny Ludów pod Odolanowem powstańczych wojska wielkopolskich stoczyły zwycięską potyczkę z oddziałami pruskimi.

Skip to content