W Bydgoszczy jednostki Wojska Polskiego stłumiły wystąpienia zbrojne miejscowej ludności niemieckiej.

W Bydgoszczy jednostki Wojska Polskiego stłumiły wystąpienia zbrojne miejscowej ludności niemieckiej.

Skip to content