W Brześciu nad Bugiem król Władysław II Jagiełło i wielki książę litewski Witold opracowali plan wojny z zakonem krzyżackim.

W Brześciu nad Bugiem król Władysław II Jagiełło i wielki książę litewski Witold opracowali plan wojny z zakonem krzyżackim.

Skip to content