W Berlinie zakończył się, rozpoczęty 7 lipca, proces 138 uczestników powstania styczniowego i członków organizacji narodowej z zaboru pruskiego

W Berlinie zakończył się, rozpoczęty 7 lipca, proces 138 uczestników powstania styczniowego i członków organizacji narodowej z zaboru pruskiego przemycających broń do Królestwa Polskiego. Zapadło 11 zaocznych wyroków śmierci, 27 skazano na kary do 2 lat więzienia, 45 uniewinniono, a 55 uwolniono od zarzutu zdrady stanu.

Skip to content