Utworzenie w Zakopanem Polskiego Skarbu Wojskowego. Na konferencji stronnictw niepodległościowych Józef Piłsudski wygłosił referat, w którym podkreślał konieczność gromadzenia funduszy na cele wojskowe w obliczu zbliżającej sie wojny. Uczestnicy zjazdu w

Utworzenie w Zakopanem Polskiego Skarbu Wojskowego. Na konferencji stronnictw niepodległościowych Józef Piłsudski wygłosił referat, w którym podkreślał konieczność gromadzenia funduszy na cele wojskowe w obliczu zbliżającej sie wojny. Uczestnicy zjazdu w odpowiedzi na apel Piłsudskiego powołali do życia Polski Skarb Wojskowy, którego przewodniczącym został Bolesław Limanowski, a sekretarzem i „szarą eminencją” Walery Sławek. W grudniu 1912 r. PSW podporządkował się Wydziałowi Wojskowemu Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

Skip to content