Utworzenie w Krakowie powstańczego Rządu Narodowego.

Korzystając z wyjścia z Krakowa oddziałów austriackich gen. Ludwiga Collina, które wkroczyło do miasta 18 lutego, powołano powstańczy Rząd Narodowy. Na jego czele stanęli Jan Józef Tyssowski, Ludwik Gorzkowski i Aleksander Grzegorzewski. Dzień później wydali oni „Manifest do Narodu Polskiego” z radykalnym programem społecznym.

Skip to content