Uchwałą Rządu Tymczasowego powołano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była to specjalna formacja do walki z podziemiem niepodległościowym. Podstawą do tworzenia KBW stała się 4. Dywizja Piechoty. Dowódcą Korpusu został dotyczasowy dowódca dywizji gen. b

Uchwałą Rządu Tymczasowego powołano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była to specjalna formacja do walki z podziemiem niepodległościowym. Podstawą do tworzenia KBW stała się 4. Dywizja Piechoty. Dowódcą Korpusu został dotyczasowy dowódca dywizji gen. bryg. Bolesław Kieniewicz. KBW istniał do 1965 r., część jednostek weszła w skład systemu Obrony Terytorium Kraju, a resztę włączono do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW.

Skip to content