Uchwałą Rady Państwa z 20 lipca 1983 r. z dniem 22 lipca 1983 r. rozwiązano zniesiono w Polsce stan wojenny i rozwiązano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. WRON w skład której wchodziło 22 wyższych oficerów sprawowała władzę od wprowadzenia 13 grudnia 198

Uchwałą Rady Państwa z 20 lipca 1983 r. z dniem 22 lipca 1983 r. rozwiązano zniesiono w Polsce stan wojenny i rozwiązano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. WRON w skład której wchodziło 22 wyższych oficerów sprawowała władzę od wprowadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

Skip to content