Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego, bohatera bitwy pod Racławicami, chorążym regimentu grenadierów krakowskich i nadał mu szlachectwo.

Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego, bohatera bitwy pod Racławicami, chorążym regimentu grenadierów krakowskich i nadał mu szlachectwo.

Skip to content